Η edEUcation Ltd. είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία διαθέτει τεχνογνωσία σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. Η εταιρεία έχει επίσης εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι η επίδειξη αποτελεσματικής βελτίωσης μέσω πρακτικής δραστηριότητας.

Το ARETÉ trust περιλαμβάνει τρία σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο North Yorkshire, τα οποία εξυπηρετούν περίπου 3.500 μαθητές και το συνολικό προσωπικό τους ανέρχεται σε 350 άτομα. Και τα τρία σχολεία είναι πλήρως ολοκληρωμένα και χωρίς αποκλεισμούς, με πρωταρχικό μας στόχο “να γίνουμε το καλύτερο που μπορούμε να γίνουμε”, καλύπτοντας τις ανάγκες και παρέχοντας μια εξαιρετική εκπαιδευτική εμπειρία σε όλους τους νέους, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησής τους.

Η Eduact είναι μία από τις κορυφαίες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ελλάδα που επικεντρώνονται στη νεολαία και προωθούν την εκπαίδευση STEM. Η Eduact συνδυάζει την αυστηρότητα της μάθησης STEM με τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό του παραδοσιακού αθλητισμού και την έμπνευση που προέρχεται από την κοινότητα μέσω προγραμμάτων που έχουν αποδεδειγμένο αντίκτυπο στη μάθηση, το ενδιαφέρον και την ανάπτυξη δεξιοτήτων εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας. Η έρευνα, η παιγνιώδης μάθηση και η διασκέδαση συνδυάζονται για να εξοπλίσουν νέους και νέες με δεξιότητες χρήσιμες για την κοινωνία του αύριο.

Οι “Kitokie projektai” είναι ειδικοί στη βιωματική εκπαίδευση και την προσωποκεντρική, συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία gestalt, εμπνευστές διαφόρων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων. Πρόκειται για μια διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινότητα επαγγελματιών που εστιάζει στην εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών και φοιτητών, στην προσωπική αποτελεσματικότητα, στην καθοδήγηση, στη διαπολιτισμική επικοινωνία, στην καθοδήγηση, στην ομαδική εργασία, στη διαπραγμάτευση, στην ομαδική εργασία.

Το IE Pi del Burgar είναι δημόσιο σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την ηλικία των 3 έως την ηλικία των 16 ετών, που βρίσκεται στο Reus (Καταλονία, Ισπανία). Από την έναρξή του το 2006, το σχολείο έχει γίνει σημείο αναφοράς για την προθυμία μας να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στο μείγμα των μαθητών του (διαφορετική προέλευση, διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, διαφορετικές ικανότητες), σε ένα πλαίσιο καταλανικής ταυτότητας, κοσμικότητας, πλουραλισμού και υπεράσπισης των δημοκρατικών αξιών.

Το “Augusto Righi” είναι ένα ιταλικό Επιστημονικό Λύκειο που βρίσκεται στην ιστορική γειτονιά “Pinciana” στο κέντρο της Ρώμης. Η σχολή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας και της διάδοσης νέων μεθοδολογιών μέσω σεμιναρίων και συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς εταίρους.

This project is co-funded by the European Union in the context of its Erasmus+ initiative and is run by a team of 6 educational institutions coming from 4 EU countries and the United Kingdom.

Αριθμός Έργου: 2020-1-UK01-KA201-078830

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.