Descobreix els recursos didàctics i de formació gratuïts que cobreixen tant els beneficis com els perills de les xarxes socials

Aquest projecte ofereix eines i metodologia de formació gratuïtes als centres educatius i als formadors de professors que desitgin treballar els beneficis i els perills de les xarxes socials amb els alumnes de primària i secundària.

Explora els 5 mòduls de formació acompanyats de diversos recursos:

   Mòdul 1: Tipus de xarxes socials i el seu ús per part dels joves

   Mòdul 2: Beneficis comunicatius incloent l’aprenentatge d’idiomes

   Mòdul 3: Perills de les xarxes socials

   Mòdul 4: Les xarxes socials com a font de notícies

   Mòdul 5: Seguretat en línia i política escolar


Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea en el marc de la seva iniciativa Erasmus+ i està dirigit per un equip de 6 institucions educatives procedents de 4 països de la UE i el Regne Unit.

Número de proyecto: 2020-1-UK01-KA201-078830

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.