Išgirstas mokyklų poreikis susipažinti ir suprasti socialinių tinklų naudas bei pavojus

Šio dvejus metus trunkančio projekto tikslas – sukurti mokymų programa bei medžiaga apie socialinių tinklų teikiamas naudas bei kylančius pavojus. Projekto tikslinė auditorija yra progimnazijų ir gimnazijų mokiniai. Šie mokiniai turi informacinių technologijų pamokas, kuriose plačiau susipažįsta su informacinių technologijų techniniu bei praktiniu panaudojimu, tačiau mažai dėmesio skiriama būtent socialinių tinklų tematikai.


Šiais laikais įsivaizduoti vaiką ar paauglį be telefono rankoje jau darosi sunku, kadangi didžioji dalis bendravimo vyksta ne kur kitur, o socialiniuose tinkluose. Nors interneto teikiamos galimybės palengvina šiuolaikinių žmonių gyvenimą, tačiau taip pat gali sukelti ir žalos. Mūsų tikslas yra kalbėtis su mokiniais apie socialinių medijų naudojimą, jų teikiamą naudą bei kylančius pavojus.


Atlikti tyrimai rodo, kad neigiami socialinių tinklų poveikio aspektai gali daryti rimtą poveikį psichinei būklei. Europos komisija priėmė sprendimą teikti pirmenybę saugesniam interneto naudojimui, kritinio mąstymo bei socialinių tinklų naudojimo raštingumo ugdymui.

Šio projekto uždaviniai yra šie:

• išanalizuoti ir pasidalinti strategijomis bei ištekliais, kurie padėtų bendraujant socialiniuose tinkluose;

• nustatyti socialinių tinklų naudojimo stipriąsias sritis ir prioritetus tobulinimui;

• parengti mokymų programą, medžiagą bei siūlomus pamokų planus, atsižvelgiant į poreikį, šiomis temomis::

  Socialinių tinklų tipai ir jų naudojimas;

  Socialinių tinklų nauda;

   Socialinių tinklų pavojai;

  Socialiniai tinklai kaip naujienų šaltinis;

  Interneto saugumas ir mokyklos politika dėl socialinių tinklų naudojimo;


• išbandyti, įvertinti ir tobulinti mokymų programą bei medžiagą 5 šalių mokyklose;

• parengti rezultatų, pavyzdžių rinkinių ir rekomendacijas mokyklos internetinio saugumo politikai;

• plačiai skleisti veiklos rezultatus.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal Erasmus+ programą. Jį vykdo 6 švietimo įstaigų komanda iš 4 ES šalių ir Jungtinės Karalystės.

Projekto numeris: 2020-1-UK01-KA201-078830

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiami autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informacija panaudotą šiame leidinyje.