Abordem la necessitat de les escoles d’entendre i transmetre els beneficis i els perills de les xarxes socials

Aquest projecte desenvolupa en dos anys un pla de treball i un conjunt de recursos docents i formatius sobre els beneficis i els perills de les xarxes socials. El grup d’edat objectiu és la secundària, on normalment hi ha un currículum TIC que cobreix els usos tècnics i pràctics de les TIC, però on hi ha un dèficit en la cobertura de les xarxes socials.

Les xarxes socials són ara un aspecte fonamental de la vida de gairebé tots els adolescents, i cal ser conscients que el seu ús pot ser tan beneficiós com perjudicial. En general, hi ha una manca d’educació sobre l’ús de les xarxes, cosa que aquest projecte pretén abordar.

Diverses recerques demostren que les xarxes socials poden tenir un impacte negatiu sobre la salut mental. La Comissió Europea ha establert com a prioritat la promoció d’un ús més segur d’Internet entre els joves i demana millores en pensament crític, alfabetització digital i higiene digital.


Els objectius del projecte són:

• analitzar i compartir estratègies i recursos per a tractar les xarxes socials

• identificar els punts forts comuns i prioritats a desenvolupar

• desenvolupar una estructura per als plans de treball i un conjunt de materials de formació i exemples d’unitats didàctiques, basats en necessitats que cobreixen:

      • tipus de xarxes socials i el seu ús per part dels joves

      • beneficis comunicatius incloent l’aprenentatge d’idiomes

      • perills de les xarxes socials

      • les xarxes com a font de notícies

      • seguretat en línia i política escolar

• pilotar, provar, avaluar i refinar els plans de treball i els recursos formatius en els 5 països

• elaborar un informe de resultats, estudis de casos i recomanacions per a una política escolar, incloent-hi un model

•difondre àmpliament els resultats


Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea en el marc de la seva iniciativa Erasmus+ i està dirigit per un equip de 6 institucions educatives procedents de 4 països de la UE i el Regne Unit.

Número de proyecto: 2020-1-UK01-KA201-078830

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.