Atraskite nemokamą mokymų medžiagą, kuriuose pateikiama informacija apie socialinių tinklų naudą ir pavojus.

Šis projektas siūlo laisvai prieinamas priemones ir mokymo metodiką mokykloms ir švietimo specialistams,
norintiems dirbti su pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniais.

Susipažinkite su 5 mokymo moduliais ir įvairiais ištekliais

  1 Modulis: Socialinių tinklų tipai ir jų naudojimas

  2 Modulis: Socialinių tinklų nauda

  3 Modulis: Socialinių tinklų pavojai

  4 Modulis: Socialiniai tinklai kaip naujienų šaltinis

  5 Modulis: Interneto saugumas ir mokyklos politika dėl socialinių tinklų naudojimo

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal Erasmus+ programą. Jį vykdo 6 švietimo įstaigų komanda iš 4 ES šalių ir Jungtinės Karalystės.

Projekto numeris: 2020-1-UK01-KA201-078830

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiami autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informacija panaudotą šiame leidinyje.