Κάλυψη της ανάγκης των σχολείων να κατανοήσουν και να επικοινωνήσουν τα οφέλη και τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Το εν λόγω διετές πρόγραμμα, αναπτύσσει ένα πλαίσιο εργασίας/εφαρμογής και ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων που καλύπτουν τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην ηλικιακή ομάδα στόχευσης της δράσης συνήθως παρουσιάζονται ICT πρόγραμμα μαθημάτων τα οποία καλύπτουν τεχνικά και πρακτικά ζητήματα ICT, ωστόσο παραλείπουν την κάλυψη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πλέον μια βασική πλευρά της ζωής των εφήβων περιστρέφεται γύρω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως η χρήση τους μπορεί να είναι τόσο ωφέλιμη όσο και επικίνδυνη – επιζήμια. Η έλλειψη εκπαίδευσης αναφορικά με την χρήση των μέσων αυτών που εντοπίζεται αποτελεί την κύρια πραγμάτευση του προγράμματος.

Πλήθος έρευνας αποδεικνύει πως αρνητικά στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία, με την τεχνολογία να αποτελεί καταλυτικό παράγοντα.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναδείξει σε προτεραιότητα την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από τους νέους καλώντας παράλληλα για βελτίωση της κριτικής σκέψης και της παρεχόμενης κατάρτισης.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

– Η ανάλυση και επικοινωνία ήδη υπαρχουσών στρατηγικών και πόρων

– Εντοπισμός κοινών πεδίων ισχύος και προτεραιότητας για εξέλιξη

– Ανάπτυξη μιας δομής για το πλαίσιο εργασίας/εφαρμογής και ένα σετ εκπαιδευτικού υλικού και ενδεικτικών πλάνων μαθήματος περιλαμβάνοντας

   ✓ Τα είδη των social media και την χρήση τους από νεαρά άτομα

   ✓ Επικοινωνιακά οφέλη

   ✓ Κίνδυνοι των social media

   ✓ Τα social media ψς πηγή ειδήσεων as a news source

   ✓ Διαδικτυακή ασφάλεια και σχολική πολιτική

– Πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των πλαισίων εργασίας/εφαρμογής σε 5 ευρωπαϊκές χώρες

– Συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων, εξειδικευμένων ερευνών και συστάσεων για σχολική πολιτική με οδηγό παράδειγμα καλής σχολικής πολιτικής

– Ευρεία διασπορά αποτελεσμάτων

Σε αυτή την έκδοση:

   ✓ Η ιδέα του προγράμματος

   ✓ Αρχική μελέτη και έρευνες

   ✓ Εικονική διευρωπαΪκή επιμόρφωση


Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Erasmus+ και διευθύνεται από μια ομάδα 6 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από 4 χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αριθμός Έργου: 2020-1-UK01-KA201-078830

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.