Ανακαλύψτε τους δωρεάν πόρους διδασκαλίας και κατάρτισης που καλύπτουν τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Το έργο αυτό προσφέρει ελεύθερα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογία κατάρτισης σε σχολεία και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα οφέλη και τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εξερευνήστε τις 5 εκπαιδευτικές ενότητες που συνοδεύονται από διάφορους πόρους

   Ενότητα 1: Τύποι κοινωνικών μέσων και η χρήση τους από τους νέους

   Ενότητα 2: Οφέλη από την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης γλωσσών

   Ενότητα 3: Κίνδυνοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

   Ενότητα 4: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πηγή ειδήσεων

   Ενότητα 5: Διαδικτυακή ασφάλεια και σχολική πολιτική


Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Erasmus+ και διευθύνεται από μια ομάδα 6 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από 4 χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αριθμός Έργου: 2020-1-UK01-KA201-078830

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.